Specifikacija softvera

 • višejezičnost – zadavanje komandi na više jezika
 • režim rada – mogućnost da SMS Vaga odgovara samo na određene ili na sve brojeve telefona
 • dodavanje korisnika SMS-om
 • dodavanje korisnika pozivom
 • provera kredita SMS Vage putem SMS-a
 • uređaj stalno dostupan ili u "sleep" modu po želji pčelara
 • dodavanje osnovnih parametara SMS porukama
 • obaveštenja – da SMS Vaga odgovara na konfiguracione poruke pčelara
 • tariranje i merenje – SMS porukom ili ručnim displejom
 • dodavanje novih nastavakaSMS Vaga ne meri težinu dodatih nastavaka već samo prinos meda
 • NETO obaveštenje – daje obaveštenje pčelaru kada prinos meda dostigne zadatu težinu
 • stanje akumulatora - daje obaveštenje SMS porukom kada je akumulator pri kraju
 • zaštita pčelinjaka od krađe uz primenu odgovarajućih senzora
 • merenje temperature i vlažnosti vazduha uz primenu odgovarajućih senzora
 • dojava u slučaju iznenadnog gubitka težine
 • GSM pozicioni servis – koji sa relevantnom tačnošću daje poziciju gde se nalazi SMS Vaga u tom trenutku
 • e-mail, FTP – mogućnost da pčelar dobija izveštaje e-mailom ili preko FTP
 • radilica - za bolji uvid u jutarnju pašu
 • zaštita SMS Vage od krađe – pomoću koga je kupac siguran da kradljivci neće uspeti da otuđe njegovu vagu
 • mogućnost očitavanja podataka na pčelinjaku korišćenjem bluetooth-a

Koncept

Svaki uspešan proizvod, pored kvalitetnog i racionalno osmišljenog hardverskog pristupa, zahteva isto toliko umeća i prilikom osmišljavama softvera tj. firmvera koji će upravljati tim hardverom. Softver i hardver su dve strane istog novčica koji u simbiotičkom smislu izvlače jedan iz drugoga maksimum i na taj način postoje, jer hardver bez softvera ili obratno ne znače ništa.
 
U tom smilsu, posebno smo vodili računa da softver, sa jedne strane, bude što jednostavniji, sa lako razumljivim funkcijama, i sa druge dovoljno kompleksan da rešava nepredvidive situacije koje mogu biti uzrokovane što zbog neispravnog korišćenja od strane korisnika ili kao posledica nesavršenosti tehnologije.
 
Funkcije koje pruža korisniku su jednostavne za podešavanje i korišćenje. Kompletno programiranje vrši se preko SMS poruka, što olakšava programiranje uređaja.
 
Iako smatramo da je softver konceptualno dobro rešen, krajni sud o njegovoj funkcionalnosti daće njegovi korisnici.