Dimenzije SMS Vage za

Langstrot-Rut

Širina 350mm
Dužina 450mm
Visina 90mm

Dimenzije tasa:

Širina 412mm
Dužina 504mm
Dimenzije SMS Vage za

Dadan-Blat 10

Širina 350mm
Dužina 505mm
Visina 90mm

Dimenzije tasa:

Širina 412mm
Dužina 555mm
Dimenzije SMS Vage za

Dadan-Blat 12

Širina 450mm
Dužina 450mm
Visina 90mm

Dimenzije tasa:

Širina 504mm
Dužina 504mm
Dimenzije SMS Vage za

Albert-Žnideršič

Širina 350mm
Dužina 640mm
Visina 90mm

Dimenzije tasa:

Širina 420mm
Dužina 625mm
Dimenzije SMS Vage za

Rodna Voja

Širina 350mm
Dužina 350mm
Visina 90mm

Dimenzije tasa:

Širina 414mm
Dužina 414mm

Specifikacija SMS Vage

- GSM/GPRS modul; Quad-band 850/900/1800/1900MHz; Podržane SIM kartice: 1.8V/3.0V.
Class 4 (2W) at GSM 850 and EGSM 900; Class 1 (1W) at DCS 1800 and PCS 1900.
 
- Opseg BRUTO merenja:
do 120kg (+-25g);
do 240kg (+-50g);
do 360kg (+-100g)
Standardno se postavlja ćelija do 120kg, po želji kupca može i jača. Cena ne zavisi od izbora merne ćelije.
 
- Napajanje: DC 12V-30V.
 
- Autonomija za akumulator 12V / 7Ah:
kada je SMS Vaga stalno na mreži oko 45 dana
kada je SMS Vaga u sleep modu oko 120 dana
 
- Način merenja: putem besplatnog poziva, poruke, bluetooth-a ili Interneta.
 
- Temperaturni opseg: -40C do +85C
 

Konstrukcija

Glavni delovi SMS Vage su:

1. Metalna konstrukcija
2. Merna ćelija
3. Štampana elektronska ploča smeštena u vodonepropusnu plastičnu kutiju
4. Stopice za nivelaciju
5. Akumulatorsko napajanje
 
Konstrukcija SMS Vage se sastoji iz dve metalne konzole (1a i 1b) u obliku latiničnog slova H. Ovaj oblik konstrukcije se pokazao kao najpodesniji za ravnomernu raspodelu težine tereta, što ima uticaja na preciznost merenja. Na krajevima konstrukcije se nalaze plastične zaptivke koje sprečavaju da vlaga uđe unutar cevi. Središnim delom je na konzolama zavarena metalna ploča koja drži mernu ćeliju (davač sile)(2).
 
Standardna merna ćelija koja se isporučuje uz SMS Vagu meri do 120kg, a postoji i mogućnost ugradnje mernih ćelija koje mere do 240 ili do 360kg. Ćelije se po dimenzijama ne razlikuju, pa izbor neke od njih ne utiče na promenu dimenzija vage. Cena, takođe, ne zavisi od izbora merne ćelije.
 
Za izradu se koriste metalne cevi prve klase. Poprečni presek cevi na konzolama je 20x30mm. Zavarivanje se vrši elektrolučnom metodom, širom stranom cevi, što obezbeđuje veću čvrstinu i izdržljivost. Na konzoli 1b se nalaze držači za vodonepropusnu kutiju sa elektronikom(3) i držač Gel akumulatora(5). Sa donje strane konzole 1b se nalaze stopice na nivelaciju vage(4) kako bi se obezbedilo preciznije merenje.
 
Uzdužne cevi donje rešetke sadrže uvodnike za kablove, pa se kutija sa elektronikom ili držač akumulatora mogu montirati bliže levoj ili desnoj strani vage, po potrebi kupca. Završni sloj štiti konstrukciju od korozije i nanosi se u procesu plastifikacije ili galvanizacije, a može biti i inoks.
 
Plastificiranje se, posle pripreme metala, vrši sitnom granulacijom, što je ujedno i najkvalitetniji način plastificiranja. Plastificirane vage se izrađuju u crnoj boji. Druga vrsta zaštitnog sloja se nanosi u procesu elektrostatičkog cinkovanja, tehnologiji koja je novija, kvalitetnija i vizuelno lepša od široko raprostranjenog toplog cinkovanja. Treća vrsta je izrada prohromske konstrukcije, koja je i najtrajnija od sve tri, a ujedno i najskuplja.
 
Za funkcionisanje uređaja neophodno je napajanje. Akumulator nije deo vage koji obavezno dolazi uz uređaj. Konstrukcija vage je prilagođena Gel akumulatorima malih dimenzija, ali se može koristiti bilo koji akumulator napona do 30V.
 

Elektronika

Elektronika se sastoji od merne ćelije i štampane ploče.

Merna ćelija je fiksirana po sredini konstrukcije i spojena kablom sa štampanom pločom.
 
Standardna merna ćelija koja se isporučuje uz pčelarsku SMS Vagu meri do težine od 120 kilograma, što je većini pčelara dovoljno. Postoji mogućnost ugradnje i merne ćelije od 200 i 300 kilograma.
 
Štampana ploča je zaštićena plastičnom vodootpornom kutijom na kojoj se nalaze otvori sa nepropusnim uvodnicima za napajanje, mernu ćeliju i senzore. Štampana ploča je povezana sa GSM modulom u koji se smešta SIM kartica bilo kog domaćeg ili stranog mobilnog operatera.
 
Elektronska pločica SMS Vage treće generacije sadrži:
- najnoviji tip GSM modula, kompatibilnog sa 4G mobilne telefonije i smanjenom potrošnjom
- integrisani bluetooth modul verzije 3.0, za očitavanje stanja na terenu
- integrisanu flash memoriju, za skladištenje podataka i automatsko ažuriranje firmvera
- SMS Vaga ima mogućnost nadogradnje GPS modula za precizno lociranje
- na SMS Vagu se mogu dodati senzori za merenje spoljne temperature i vlažnosti vazduha, kao i merenje temperature unutar košnice
- za rad alarmne funkcije dodaju se mikroprekidači, magnetni senzori ili detektori pokreta.
 
Štampana ploča je naše idejno rešenje koju je isprojektovao SMS Vaga Tim.
 

Autonomija

Autonomija podrazumeva trajanje akumulatorskog napajanja sa jednim punjenjem.

Pošto je u pitanju uređaj na baterijskom napajanju, softver je koncipiran da kada uređaj nije u upotrebi kompletan hardver odlazi u stanje mirovanja u kome više puta redukuje potrošnju električne energije i na taj način obezbeđuje višestruko dužu autonomiju.
 
Autonomija SMS Vage zavisi od kvaliteta akumulatorskog napajanja, spoljašnje temperature i intenziteta korišćenja. Naša SMS Vaga jedina na tržištu koja ima 2 moda rada. Prvi je taj da je uvek dostupna i da se merenje vrši na poziv, a drugi da je vaga "uspavana", da vrši 2 merenje dnevno i šalje jedan dnevni izveštaj. Sa kvalitetnim GEL akumulatorom malih dimezija (kapaciteta 7Ah) koji možete kupiti uz SMS Vagu, temperaturama iznad 5C i normalnim tempom korišćenja, u modu 1 možete postići autonomiju oko 45 dana, a u modu 2 oko 120 dana. Prednost ovih malih akumulatora je što staju ispod tasa vage i tu su zaklonjeni od atmosferskih uticaja i manje su uočljivi potencijalnim kradljivcima.
 
Pčelari mogu kupiti SMS Vagu i bez akumulatora, i za napajanje da koriste bilo koji automobilski akumulator. U tom slučaju je autonomija znatno duža, pa SMS Vaga može raditi bez prekida i po 6 meseci. Čak i akumulatori koji su toliko istrošeni da su za automobile praktično neupotrebljivi mogu mesecima napajati SMS Vagu.