MAK, 2015

Abstrakt SMS Vaga - naučni rad
30. i 31. januara 2015. godine je na Kopaoniku održan 2. međunarodni Agrobiznis forum - MAK 2015. U organizaciji su učestvovale opština Raška, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti, klaster Puteva kulture, etno centar Gegula, a skup je otvorila državna sekretarka u Ministarstvu za turizam, trgovinu i telekomunikacije Lukrecija Đeri.
 
Naš SMS Vaga Tim je pozvan od strane Privredne komore Srbije da predstavi svoju inovativnu pčelarsku vagu. Vagu smo predstavili prvog dana ove konferencije, pred velikim auditorijumom, a za ovu priliku smo napisali i stručni rad pod nazivom "Pametni uređaji GSM tehnologije na primeru pčelarske SMS Vage". Petočlani stručni žiri sastavljen od doktora nauka i akademika je među 36 radova iz oblasti poljoprivrede, turizma i elektroenergetike, uvrstio i naš rad u Zbornik radova, za šta dobijamo i odgovarajuće bodove za naučno-stručna zvanja.
 
Ovde možete videti abstrakt iz Zbornika radova:
 
PAMETNI UREĐAJI GSM TEHNOLOGIJE NA PRIMERU PČELARSKE SMS VAGE
 
Abstrakt:
Rad pokazuje razvoj i primenu GSM tehnologija sa posebnim osvrtom na uređaj SMS Vagu koja je primenu našla u pčelarstvu.
Autor je krenuo od početaka razvoja GSM-a (Global System for Mobile Comunications) do najnovijih tehnologija iz ove oblasti. Detaljno je opisan njihov način funkcionisanja sa naglaskom na praktičnu primenu kod uređaja kakav je SMS Vaga.
Drugi deo opisuje sam uređaj i način rada sa njim u cilju poboljšanja prinosa meda u toku pčelinje paše.
U radu su iznete i inovacije autora koje je uspešno implementirao u SMS Vagu.
Zaključne ocene se odnose na: poboljšanje samog uređaja, olakšavanje rukovanja i unapređenje procesa pčelarenja sa akcentom na povećanje prinosa, smanjenje troškova i obezbeđenje pčelinjaka.
Ovaj rad može poslužiti kao osnov za dalje unapređenje i inoviranje u elektronici i drugim granama gde bi ovaj sistem bio primenljiv.
Ključne reči:
SMS Vaga, elektronska štampana ploča, pčelarstvo, povećanje prinosa meda, smanjenje troškova pčelarenja

SMART GSM TECHNOLOGY DEVICES WITH BEEKEEPING SMS SCALES EXAMPLE
 
Abstract:
This work shows development and usage GSM technology with emphasis on SMS Scales specialized electronic device for measuring weight, especially in beekeeping.
Author started from begging of GSM (Global System for Mobile Comunications) development until the newest technology. There is detailed description of their way of functioning with emphasis on practical application in devices such as the SMS Scales.
The second part describes the device and method of working with it in order to improve the honey income.
The paper presents the author innovations that has been successfully implemented in SMS Libra.
Closing arguments relating to: improvement of the device itself, facilitating handling and improvement process of beekeeping with a focus on increasing honey yieldd, reducing costs and securing the apiary.
This work may serve as a basis for further development and innovation in electronics and other industries where this system was applicable.
Key words:
SMS Scales, electronic circuit board, beekeeping, increasing honey income, reducing costs of beekeeping
Od samog nastanka SMS Vaga (kao nov i inovativan uređaj) privlači veliku pažnju. Još dok je to bio relativno nepoznat uređaj na ovim prostorima o njoj je prvi put pisao stručni časopis „Pčelar“ u maju 2013. godine. Godinu dana kasnije je SMS Vaga osvojila i 3. nagradu za inovacije na 6. državnom pčelarskom sajmu što je bio povod da se o njoj, kao o nagrađenom uređaju, piše u junskom broju „Pčelara“ iz 2014. godine. U isto vreme su tekstove o njoj objavili i hrvatsko i crnogorsko „Pčelarstvo“, tako da je SMS Vaga postala poznata među stručnom javnošću i van granica Srbije.

Još jedna potvrda o inovativnosti i kvalitetu SMS Vage stiže krajem 2014. godine posle osvajanja 2. mesta na takmičenju za Najbolju tehnološku inovaciju Srbije. Tada se uveliko razvila ideja o trećoj generaciji SMS Vage, a naš SMS Vaga Tim je podneo i prijavu za registraciju malog patenta.

Početkom 2015. godine smo zbog ostvarenih rezultata pozvani posredstvom Privredne komore Srbije da učestvujemo na Agro-biznis forumu MAK 2015. na Kopaoniku, gde smo izlagali stručni rad pod nazivom "Pametni uređaji GSM tehnologije na primeru pčelarske SMS Vage" za koji smo dobili I odgovarajuće bodove za naučno-stručna zvanja.

Iste godine su o članu SMS Vaga Tima i jednom od konstruktora SMS Vage Nikoli Jovanoviću pisali i časopisi kWh (Kilovat/čas) i Elektrosrbija.

Početkom 2016. godine SMS Vaga je registrovana kod Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije kao mali patent pod rednim brojem 1456.