PODEŠAVANJE APN-a

Da bi na SMS Vagi radili Internet servisi potrebno je da pčelar podesi Access Point Name (APN)

SIM kartica mora da podržava GPRS. Aktiviranje možete uraditi slanjem jedne SMS poruke.
Izaberite zemlju i mobilnog operatera:

GSM/GPS POZICIJA

Svaka SMS Vaga poseduje GSM pozicioniranje, dok je GPS pozicioniranje moguće uz pomoć dodatnog modula i antene

Često povezivani termini sa SMS Vagom su GPS Vaga, GPRS Vaga... Ovde želimo da pojasnimo da SMS Vaga treće generacije koristi GSM tehnologiju za pozicioniranje.
Koristeći GSM tehnologiju SMS Vaga može približno (sa relativnom tačnošću) poslati SMS poruku pčelaru sa koordinatama i linkom za vizuelni pregled preko servisa Google maps ili Google Earth. SMS sa pozicijom pčelar dobija posle slanja komande:
POZICIJA
SMS Vaga odgovara porukom na kojoj su naziv vage i geografska širina i dužina sa linkom za Google Maps ili Earth. Kada kliknete na link koji dobijete u poruci na smartfonu ili u e-mailu na računaru odvešće vas na adresu gde će pokazati lokacjiu te SMS Vage. Poruka izgleda ovako:
Vaga: Pcele Zlatar 1
Lat: 43.392325
Lon: 21.494751
maps.google.com
Napomena: Zbog nesavršenosti same tehnologije GSM lociranja moguća su odstupanja i do nekoliko stotina metara. SMS Vaga Tim radi na unapređenju ove funkcije uz stalnu konsultaciju sa stručnjacima domaćih mobilnih operatera.
Dodavanjem GPS modula sa GPS antenom moguće je i GPS pozicioniranje preko satelita koje je preicizno. Komanda za poziciju i poruka koju pčelar dobija se ne razlikuju od poruke kod GSM pozicioniranja osim što je lociranje maksimalno precizno, a moguće odstupanje samo nekoliko metara.

E-MAIL IZVEŠTAJ

Pčelar ima mogućnost da izveštaje dobija putem e-maila

Potrebno je da SIM kartica bude iz paketa koji podržava Internet, bilo kog operatera mobilne telefonije i da bude podešen APN.
Pčelar podešava na koji će e-mail dobijati izveštaje tako što SMS Vagi pošalje poruku:
EMAIL e-mail pčelara
E-mail koji pčelar dobije sadrži sve podatke kao SMS poruka i stanje kredita kartice u SMS Vagi.

Za malo naprednije korisnike tu je i mogućnost da sami podese svoj e-mail server. To se vrši sledećom komandom:
EMAIL SET SERVER adresa port korisnik šifra
pri čemu je adresa - adresa servera, port - port koji se koristi, korisnik - korisničko ime i šifra - lozinka korisničkog imena.

FTP IZVEŠTAJ

SMS Vaga može da šalje izveštaje na FTP server

Komanda za podešavanje je:
FTP adresa korisnik šifra /folder
pri čemu je adresa - adresa FTP servera, korisnik - korisničko ime, šifra - lozinka korisničkog imena, a / predstavlja folder na serveru u koji se smeštaju podaci. U slučaju da pčelar ostavi samo "/" podaci će se smeštati u root folder.
FTP izveštaj se gasi komandom:
FTP OFF

IZVEŠTAJ

Ovom komandom pčelar bira da li želi da od vage prima SMS poruke, e-mail ili FTP izveštaj. Kada pčelar kupi SMS Vagu uvek je podešeno da prima izveštaj SMS-om. On može odabrati način primanja izveštaja slanjem poruke:
IZVESTAJ SMS - ako želi samo SMS poruke
IZVESTAJ EMAIL - ako želi samo e-mail
IZVESTAJ SMS-EMAIL - ako želi da prima oba izveštaja

Ako pčelar želi da prima samo izveštaj na FTP onda može isključiti druge izveštaje sledećom komandom:
IZVESTAJ OFF