ZAŠTITA PČELINJAKA OD KRAĐE
SMS Vaga štiti pčelinjak od krađe

Alarmna funkcija se može izvesti na više načina. Pčelar može svoj pčelinjak, košnice, kontejner i vozilo zaštiti postavljanjem mikroprekiača, magnetnih senzora ili senzora koji pokrivaju određeni prostor.

Mikro prekidači rade tako što se montiraju ispod SMS Vage, ispod košnice, ispod poklopca košnice, u vozilu... i jednim dvožičnim kablom spajaju sa elektronikom SMS Vage na kojoj postoji mesto za alarm. U slučaju da dođe do nekog pomeranja na objektu koji je zaštićen pčelar dobija upozoravajuću SMS poruku.

Magnetni senzori rade na sličnom principu, sastoje se iz dva spojena dela od kojih je jedan povezan kablom sa SMS Vagom. Oni su podesni za zaštitu vrata vozila ili bilo kog drugog objekta koji se može pomeriti. Kada dođe do pomeranja i njihovog razdvajanja pčelar dobija upozoravajuću SMS poruku.

Senzori koji pokrivaju prostor funkcionišu kao i alarmi za zaštitu poslovnog ili stambenog prostora tako što pokrivaju određeni prostor i u slučaju da neko uđe na teritoriju koja se štiti pčelar dobija upozoravajuću SMS poruku. Svi senzori se povezuju sa SMS Vagom i treba da budu lepo usmereni da između njih nema nepokrivenog prostora. Za postavljanje ovog sistema možda je najbolje konsultovati se sa licem koje se bavi ugradnjom ove vrste alarma.

Kada je završio posao u pčelinjaku i pripremio način zaštite, pčelar šalje SMS poruku vagi sa sadržajem:
ALARM START
Od tog trenutka alarm je pušten u rad i svako narušavanje rezultiraće upozoravajućem SMS porukom.
Kada pčelar ponovo dođe na pčelinjak pre nego što bilo šta radi poslaće SMS poruku:
ALARM STOP
Alarm će biti deaktiviran i pčelar će moći nesmetano da nastavi sa svojim aktivnostima.

Upozoravajuća poruka koja stiže pčelaru prilikom aktiviranja alarmne zaštite izgleda ovako:

Vaga: Pcele Zlatar 1
UPOZORENJE: Narusena bezbednost !!!

IZNENADNI GUBITAK TEŽINE

Još jedna inovacija SMS Vaga Tima

Opcija koja signalizira pčelaru u slučaju iznenadnog gubitka težine, što može biti indikator da je neko skinuo nastavke sa košnice, da su nastavci pali, da su se pčele razrojile...
SMS Vaga kontroliše težinu na svakih 5 minuta i u slučaju da primeti da je težina manja za 1kg od prethodnog merenja poslaće pčelaru SMS upozorenja. Pčelar šalje SMS Vagi poruku koja aktivira ovu opciju i poruku kojom je deaktivira (kao kod komandi za alarm).
Kada završi rad u pčelinjaku i krene kući, pčelar će poslati SMS:
GUBITAK TEZINE 1
Kada se vrati na pčelinjak poruku:
GUBITAK TEZINE 0
Poruka ALARM STOP takođe deaktivira ovu opciju.
U slučaju da do gubitka težine dođe, pčelar prima SMS upozorenja:
Vaga: Pcele Zlatar 1
UPOZORENJE: Zabelezen gubitak tezine !!!

ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA

SMS Vaga blagovremeno javlja pčelaru da može doći do preopterećenja

U slučaju da se bruto težina na SMS Vagi (košnica, dodaci i težina meda) približi maksimalnom opterećenju merne ćelije pčelar će dobiti poruku upozorenja:
Vaga: Pcele Zlatar 1
Uskoro ce doci do preopterecenja vage. Smanjite tezinu kosnice !!!
Posle ove poruke pčelar mora da smanji teret sa vage da ne bi došlo do deformacije merne ćelije.

STANJE AKUMULATORA

SMS Vaga poslaće poruku sa upozorenjem o stanju akumulatora

Stanje akumulatora je prikazano na kraju SMS poruke sa merenjem, na skali 5/5 do 1/5. Za malo zaboravnije pčelare tu je funkcija nazvana „stanje akumulatora“ koja će im poslati poruku kada napon na njihovom akumulatoru padne na 1/5. Pčelar tada otprilike zna koliko vremena ima još dok akumulator ne bude potpunom prazan i može na vreme da pripremi zamenu.
Poruka koju pčelar dobija glasi:
Vaga: Pcele Zlatar 1
Stanje akumulatora 1/5. Pripremite zamenu.

ZAŠTITA SMS VAGE OD KRAĐE

Inovacija koja štiti samu vagu od krađe

SMS Vaga Tim je osmislio jedinstveni sistem zaštite samog uređaja od krađe kakav slični uređaji ne poseduju. Sa našim novim, revolucionarnim, pristupom bićete uvek sigurni da Vaša SMS Vaga ne može ni u jednom trenutku biti otuđena.
Zbog sigurnosti i tajnosti informacija u vezi ovog sistema detalji će biti poznati samo kupcima SMS Vage koji će ih dobiti u pisanoj formi na vlastitom Uputstvu za korisnike.
Uputstvo za korisnike dostupno na našem sajtu biće i dalje vidljivo svima, dok će u njemu biti izostavljen deo o zaštiti pojedinačnog uređaja.