VIŠEJEZIČNOST

SMS Vaga je jedini uređaj ovog tipa koji ima podršku za više jezika.

U ovom trenutku su to srpski, engleski, italijanski, nemački, francuski, norveški i mađarski, dok će kako interesovanje i potrebe budu rasle jezici biti naknadno dodavani, a svi kupci SMS Vage dobiće spisak komandi i objašnjenje na svom maternjem jeziku, a kasnije i uputstvo.

Pčelar može jednom SMS porukom da podesi jezike komandi i obaveštenja na SMS Vagi. Kodovi za jezike su preuzeti iz ISO 639-1 dvoznačnog kodnog sistema, u kome sr znači srpski jezik, en engleski, it italijanski, de nemački, fr francuski...

Kompletnu tabelu možete pogledati ovde.

Poruka koju pčelar šallje SMS Vagi za podešavanje jezika se sastoji iz komande ISO i skraćenice za željeni jezik:
ISO sr - komande će biti na srpskom jeziku.

KORISNICI

SMS Vaga Tim je sistem dodavanja korisnika napravio krajnje jednostavno.

Kada pčelar kupi SMS Vagu i ubaci u nju SIM karticu (koju je prethodno aktivirao) dovoljno je da je pozove i ona će njegov broj memorisati kao prvog Korisnika.
Zatim će prvi Korisnik dodati ostale Korisnike slanjem komande:
DODAJ BROJ 06xxxxxxx - pri čemu je 06xxxxxxx broj telefona novog Korisnika.
 
Pčelar može u svakom trenutku proveriti dodate Korisnike slanjem komande:
KORISNICI
 
Pčelar može kasnije izbrisati Korisnike koji više neće koristiti SMS Vagu.

NAZIV

Pčelar svojoj SMS Vagi može dati naziv koji će biti vidljiv u svakoj SMS poruci. U slučaju da ima više vaga tako će uvek znati o kojoj vagi i pčelinjaku se radi.
 
To se postiže slanjem poruke:
VAGA Pcele Zlatar 1 - naziv se sastoji od slova i brojeva. Dužina naziva treba biti do 14 karaktera, računajući i razmake.

OBAVEŠTENJE

SMS Vaga je jedina na tržištu koja komunicira sa pčelarom.

Kada pčelar pošalje komandu SMS Vagi koja ne izvršava odmah neku konkretnu radnju, SMS Vaga će mu poslati "OK" kao znak da je razumela komandu i da će je primeniti, ili će poslati "Nepoznata komanda!" kao znak da pčelar verovatno nije ukucao nešto kako treba.
 
Kada SMS Vaga odgovara na komande ona troši kredit na svojoj SIM kartici. Pčelar ima mogućnost da SMS porukom uključi ili isključi ova obaveštenja.
To će uraditi tako što će SMS Vagi poslati poruke:
- ako želi da ne prima obaveštenja: OBAVESTENJE 0
- ako želi da prima obaveštenja: OBAVESTENJE 1
 
Kada pčelar prvi put pokreće SMS Vagu obaveštenja su uključena, pa ih može isključiti.

PROVERA KREDITA

SMS Vaga jedina ima opciju provere stanja računa SIM kartice koja se nalazi u vagi

Kod operatera mobilne telefonije kredit se može proveriti na 2 načina:
1. USSD kodovima
2. SMS porukom

Primere USSD kodova i SMS poruka pčelari dobijaju uz Uputstvo.

Dovoljno je da pčelar pošalje jednu SMS poruku vagi sa sadržajem:
KREDIT SET [opcija provere]
Umesto "opcija provere" pčelar treba da ukuca kod za svog mobilnog operatera. Vaga će odgovoriti sa "OK" ako je primila poruku i ako je kod ispravno ukucan.
Posle toga je dovoljno da pčelar pošalje poruku sa sadržajem:
KREDIT
SMS Vaga će poslati stanje kredita na kartici u njoj.

PROVERA KREDITA SIM KARTICE SMS VAGE ZA MOBILNE OPERATERE U SRBIJI
MTS
Za prepaid: *100#
Za postpaid: *797#
VIP
Za prepaid: *123#
Za postpaid: SMS ? 1260
Telenor
Za prepaid: *131*1#
Za postpaid: *311#

RESETOVANJE

U slučaju da pčelar želi na daljinu da ugasi SMS Vagu i pokrene je ponovo šalje komandu:
RESET

KONFIGURACIJA

SMS Vaga jedina u svetu šalje izveštaje bluetooth-om, SMS-om i preko Interneta

Kada je pčelar u blizini vage ima mogućnost njenog podešavanja i očitavanje integrisanim bluetooth modulom. Potrebno je samo da pronađe bluetooth signal SMS Vage, "upari" je sa svojim mobilnim telefonom i preko besplatne aplikacije može podesiti svoju vagu ili očitati prinos meda.
Sve funkcije koje su dostupne preko SMS-a dostupne su i preko bluetooth-a. Ono što može preko bluetooth-a, a ne može SMS-om je izveštaj šta je sve na vagi podešeno.
Izveštaj se dobija kada pčelar preko bluetooth-a pošalje komandu:
CONF